mandag den 4. februar 2019

Master ned - fugle op


Så falder masterne på højspændingsforbindelsen gennem Vejlerne - og ledningerne er allerede væk. 
Her står en montør og brænder gittermasterne over nær fundamentet, mens maskinen i baggrunden er klar til at trække


TIMBER!!! - om end det er gammelt metal


Den falder!


Og falder!En falden kæmpe - en død installation - og flere levende fugle krydser Vejlerne. I baggrunden de næste master, som står for tur ude i sumpene.

søndag den 3. februar 2019

Hønsekorn til de små


Her mens det har været lidt koldt, så har vi smidt lidt af hønsenes korn ud til de små slægtninge ude på engen foran huset. Til at begynde med var der bare en håndfuld gulspurve og et par bomlærker, plus selvfølgelig de lokale fasaner, krager og skader.
Men efterhånden kommer der stadig flere småfugle til det veldækkede bord på engen. I dag således 16 bomlærker, 22 stillitser, tre gråsiskener, et halvt hundrede gulspurve og dertil grønirisker, bogfinker og skovspurve. Rimeligt underholdende, men de er meget nervøse. Ikke for os, vi kan lægge korn derude, mens de bliver siddende på engen.
Næh, spurvehøgen har også kig på de nye muligheder...
søndag den 27. januar 2019

Højspænding om højspænding


Så er det tæt på, at højspændingsledninger og master hen over Vejlerne bliver fjernet. Man skal være forsigtig med ordet "forhadte" i disse tider, hvor alskens vandløb og dyrearter får denne modebetegnelse i medierne - nok med en vis minister som medskyldig...
Men det bliver skønt at slippe af med de højspændingsledninger på master, som har skåret sig gennem sumpene siden engang i 1960'erne. Nu ligger de 150 kV i et moderne kabel langs jernbanedæmningen.
Bemærk på billedet øverst at ledningerne/kablerne eller "trådene", som Energinet.dk kalder dem, allerede er pillet af masten til venstre, og de er ført ned til jorden fra masten til højre.Men i sidste uge kørte entreprenørerne fast ude ved Øster Landkanal, så havørnen her får lige nogle få dage mere med udsigt - inden den skal finde sig et andet hvilested.Tilbage i 1979 undersøgte vi fra feltstationen, hvor mange fugle der kolliderer med ledningerne.
Her har jeg taget et billede af mig selv med kameraet stående på betonfundamentet til en af masterne. 
Vi frygtede dengang, at kollisioner med højspændingsledningerne var en af årsagerne til, at der kun var ganske få rørdrummer tilbage i Vejlerne. Men vi fandt nu ingen rørdrummer, og sidenhen viste det sig jo også, at rørdrummen gik fint frem, da først fiskehejren blev fredet i hele EU!Vi har stadig et eksemplar af rapporten fra dengang. Vi gik under ledningerne næsten dagligt i perioden fra 1. oktober til 11. november. Dengang var der udover 150 kV-forbindelsen på høje gittermaster også en 60kV-forbindelse på lavere træmaster, som blev fjernet for mindst 10 år siden.
Vi fandt i alt 43 ledningsofre heraf 30 ved den store forbindelse. Fordelt på følgende arter:
Dobbeltbekkasin 10, knopsvane 6, blishøne 6, stær 5, gråand 4, hvinand 2, hættemåge 2, svane sp. 1, pibeand 1, vandrikse 1, grb. rørhøne 1, hjejle 1, sjagger 1, vindrossel 1, engpiber 1.

Nu venter vi højspændt på, at de er helt væk - og så skal der være fest!
tirsdag den 1. januar 2019

Årets første fugl

Jeg (Helge) har altid haft et flip med at prøve at se et eller andet sjovt som årets første fugl - fx en blå kærhøg ude over vejlen - som regel er det jo lyst, når man vågner nytårsmorgen...

I år listede jeg hen til vinduet klokken cirka halv ti - uden at kigge efter solsortene eller skovspurvene ude i haven - og YES - der stod en sølvhejre i læ i rørkanten for stormen fra nordvest.


fredag den 28. december 2018

Ålegræs i mængder


Mens vore drenge var hjemme i julen gik vi en tur på den spændende, dynamiske kyst på Pytodde ud til Limfjorden. På ydersiden af odden var der ganske enkelt enormt meget ålegræs, som er skyllet op fra fjordbunden. Det må vel være et positivt resultat af, at den nordlige del af den store Løgstør Bredning lige nu er særdeles produktiv. Det er også i det område, at østersbestanden nu har det så godt, at kvoten er blevet tredoblet i Limfjorden.


Nærmest en BIVA-udstilling med ålegræsmøbler!Også mange grønne stængler i opskyllet, så der er masser af liv derude på bunden tilsyneladende


Pytodde-lagunen har nu permanent hul igennem til fjorden nærmest lige syd for Bygholm-ejendommen. Derfor er den gamle sejlivede forbindelse til fjorden tæt på hovedvejen nu også endelig lukket. Spændende at følge med i.


søndag den 9. december 2018

At vandre på brædder


Noget stort - og langt - er godt på vej ved Jernbanedæmningen. Billedet her er fra oktober ved starten på byggeriet af den nye bræddesti i sydøsthjørnet af Lund Fjord.Så kunne vi ikke komme længere dengangMen byggeriet blev så populært hos publikum, at bræddestien blev spærret af, så tømreren kunne få arbejdsro - og folk ikke faldt ned i sumpen


Nu her i december er selve bræddestien så nærmest færdig - og vi kan få syn for sagen. Helt ude ved enden er fundamentet gjort klart til et skjul/lavt tårn. Forhåbentlig bliver det hævet så meget, at udsigten bliver god over Lund Fjord.


Det er super flot lavet - og der er efterhånden sti nok til en pæn gåtur ude i sumpene. Til foråret formentlig akkompagneret af blåhalsens sang  


På den anden side af Jernbanedæmningen - ude i Han Vejle - er der bygget en ekstra bane på den eksisterende bræddesti. Den nye sti går ud til dæmningen langs Øster Landkanal. Og på den måde kan man så fuldende rundturen med en vandring på diget langs selve Øster Landkanal tilbage til Jernbanedæmningen. 

Hele herligheden skal efter planen indvies til "Vejlernes Dag" i maj. Men inden da holder vi en anden fest: Formentlig engang i marts vil vi fejre, at højspændingsmasterne gennem Bygholm Nord er væk! - de skal fjernes i januar ifølge Energinet.dk


søndag den 25. november 2018

WHITE POWER - sølvhejrer indtager Vesløs vejle


Susanne havde set flere og flere sølvhejrer her fredag-lørdag, mens jeg var væk på arbejde. Der var et eller andet, der trak dem til Vesløs vejle...


Vi har haft den i pæne tal før, men hun havde 13 og 15 de sidste par dage, så vi kørte ud og hjem (den spærrede Vesløs Vejle Vej) for at tjekke det her til formiddag. Der var nogle få nede i hjørnet og vi sørgede for at gå ud på Storeholm, så vi kunne få vores hus i baggrunden.
Så kommer der en havørn - i øvrigt var der fem af dem i området i dag. Og så bliver der pludselig meget hvidt i udsigten


  

Mindst 31 sølvhejrer gik på vingerne i tæt flok - der må være en eller anden forekomst af nemme fisk eller lignende nede i bunden af vejlen. Se - et hus næsten gemt bag sølvhejrer!


  

Mange flere sølvhejrer end fiskehejrer


Lidt senere står en mindre flok ved Købmandsvigen fotograferet hjemmefra