mandag den 31. oktober 2016

Lige udenfor matriklen


Vi har igennem længere tid haft en flok sølvhejrer i Vesløs Vejle lige uden for vore vinduer. Arten er jo i markant fremgang og har i år ynglet for første gang ved Vejlerne. Når der er så mange i Vesløs Vejle her i efteråret, så skyldes det formentlig, at vandstanden har været lav på grund af langvarig østenvind - og hejrerne kan derfor "bunde" og fiske helt ude i vejlen - som det ses nedenfor.

Lidt interessant er det, at man sjældent ser fiskehejrer fiske i så dybt vand. Måske er det samme forklaring, som ligger bag, at terner og mange måger er hvide og fiskeørnen også er det på undersiden: det bliver sværere for fiskene at se den jagtende fugl fra deres position nede i vandet. Derfor kan sølvhejrer stå at fiske i dybt vand, hvor fiskene nede i vandet ville få øje på den grå fiskehejre...

 
Her er to sølvhejrer sammen med svaner og ænder i den inderste krog af vejlen. Vi har haft op til ni sølvhejrer sammen i oktober, men her i weekenden var der "kun" fem.
 
De tre andre står herunder ved kysten over mod Købmandsvigen. Der kom i øvrigt også pibesvaner forbi i weekenden. Herlige hvide fugle! 


 
I modsætning til sølvhejrerne, så er pibesvanen i tilbagegang. Den vestsibiriske bestand, som overvintrer i Vesteuropa og trækker gennem Danmark forår og efterår, er reduceret med en tredjedel og tæller nu kun omkring 18.000 fugle. (Svanerne på billedet er ikke pibesvaner).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar