mandag den 6. august 2018

TØRKE i Vejlerne!

Selvom vi faktisk havde grå skyer i dag og noget vådt i dråbeform fra oven, som vistnok kaldes regn - så er det historisk tørt i det, vi engang kaldte for "sumpene"

Ja, hvad mon Arthur Christiansen havde tænkt, hvis han havde set sit "Sumpfuglenes Forjættede Land" i denne udgave?

 
Vestsøen ved Bygholmdæmningen er bare en pyt bag rørbræmmen uden fugle, Det samme er Østsøen.
 
 
Midtsøen klarer sig lidt bedre, men stadig er det næsten fugletomt.
 
 
Ved bræddestien i Han Vejle kan de unge skægmejser hoppe rundt på det tørre mudder.
 
 
I Lund Fjord er der opstået øer i sydenden - og her er fuglene! Skestorke, vadere, sølvhejrer og rastende ænder, gæs, terner og vadefugle.
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar