mandag den 20. juni 2016

Vores kvadrater - BC75 Harboslette

 
Nu er det kvadratet Harboslettes tur til at blive præsenteret her på bloggen. Det er på mange måder et spændende kvadrat, men med færre arter end Tømmerby Fjord-kvadratet. Vi er foreløbig på 77 arter i Harboslette-kvadratet, heraf 43 sikre, 29 sandsynlige og 5 mulige.
 
 
 
Mod nordøst når kvadratet ud i de øde klit- og plantagelandskaber ved Harboslettevej vest for Hjardemål Klit. Her ligger flere eksklusive sommerhuse, blandt andet det viste, som engang var ejet af den konservative minister Ib Stetter. Bemærk at stykket lige ud for sommerhuset er asfalteret, ellers er resten af Harboslettevej en grusvej. Efter sigende brød ministerens kone sig ikke om støvet, som blev hvirvlet op fra grusvejen om sommeren. Der er mange natravne i plantagen herude.


 
Mod sydøst når kvadratet ned lige nord for landsbyen Hjardemål. Her er der intensivt drevne gyllemarker mellem plantagerne, ofte med mange krondyr i aftenstunden.
 
 
Mod sydvest i kvadratet har vi Korsø Bakke, som er mere spændende med overdrevs-vegetation. Det er landevejen mellem Hanstholm og Østerild til højre. 
 
 
Mod nordvest når kvadratet ud til kysten ved selve Harboslette. Grusvejen ud til det tidligere ralgravningsområde ved Kroghs Stensiloer går langs med kysten. Der er så kraftig erosion på kysten her, at grusvejen formentlig er væk i løbet af den næste vinter - og hvordan skal vi så komme derud?! 

 
En flok traner på selve Harboslette, hvor ralgravningen har efterladt flere søer og moseområder med et ganske rigt fugleliv. Nu plejes området med kødkvæg og forvaltes fint af Naturstyrelsen. Bag grantræerne i baggrunden ligger Vullum sø, som også er med i kvadratet. 

 
 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar