søndag den 5. juni 2016

Vores kvadrater - BC94 Tømmerby Fjord

 
Dansk Ornitologisk Forening er i gang med den tredje kortlægning af Danmarks ynglefugle - Atlas III- projektet. Det foregår i årene fra 2014 til 2017. De to første kortlægninger af Danmarks ynglefugle foregik i 70'erne og 90'erne.
 
Danmark er inddelt i over 2000 kvadrater på 5 x 5 kilometer, hvor man skal prøve at finde alle de ynglende fuglearter. Alle kan indtaste observationer i en fælles database, men der er udpeget ansvarlige for de enkelte kvadrater. Vi har meldt os til at være ansvarlige for tre kvadrater i lokalområdet, som vi vil præsentere i tre indlæg her på bloggen.
 
Det første er BC94 med stednavnet Tømmerby Fjord, kvadratet hvor vi selv bor. Det er helt klart det mest varierede og fuglerige af vores tre kvadrater. De to øvrige ligger ude i klit- og plantagelandskaberne ved Harboslette og Hjardemål Klit.
 
BC94 omfatter Tømmerby Fjord, den nordlige del af Vesløs-Arup Vejler, en god bid af Hannæs og den frodige østlige del af Østerild Klitplantage. Vi har foreløbig fundet 90 forskellige arter ynglefugle, heraf 52 sikre arter, 33 sandsynlige og 5 mulige, men der er givetvis flere!  
 
 
 
Her er det sydvestlige hjørne af kvadratet. Eller rettere, så langt vi kan komme ud mod sydvest, for selve hjørnet ligger ude i Arup Vejle. Det er fra det yderste af Nordre Kærvej - "vejen mellem de to købmænd". Det kalder vi den, fordi der ved feltstationens start i 1978 lå to købmænd med få hundrede meters afstand på hver sin side af grusvejen. Af samme grund kalder vi den nærmeste vig i Vesløs Vejle for "Købmandsvigen" - selvom de to købmænd for længst er lukket og det ene af husene revet ned som ruin.
Udsigten er er altså ind mod midten af kvadratet med engene mod Vesløs Vejle i forgrunden og Hannæs i baggrunden til højre.
 
 
Her er det nordvestlige hjørne af kvadratet, lige uden for nordgrænsen af Østerild Klitplantage til højre med det nordligste af Tømmerby Fjord i baggrunden og intensivt drevne græsmarker i forgrunden.

 
Det nordøstlige hjørne af kvadratet tæt på Tømmerby Fjord lige i udkanten af selve vejkantsbyen Tømmerby.
 
 
Det sydøstlige hjørne af kvadratet ved Frimervej på den østlige bakke af Hannæs i læ ud mod Limfjorden med et kig ind over landbrugslandet.
 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar