onsdag den 29. juni 2016

Vores kvadrater - BC85 Hjardemål Klit

Det tredje kvadrat, som vi har ansvaret for i Atlas III-projektet, ligger i Hjardemål Klit. Det er præget af plantager, men også med en del klitsøer og åbne sletter. Her er vi oppe på 80 fuglearter, 46 sikre, 25 sandsynlige og 9 mulige.
 
 
 
Mod nordøst i kvadratet ligger søerne med de herlige navne Bjålum og Bolbredning. Her yngler traner og storspover blandt andet. Overalt i kvadratet er der god udsigt til det nationale testcenter for store vindmøller!
 
 
 
Mod nordvest rammer kvadratet lige netop kysten ved strandsøerne vest for stranden ved Madsbøl Rende.
 
 
Mod sydøst er vi så inde i selve testcenter-området. De nordligste af møllerne står i vores kvadrat. Her i kanten af det ryddede område er der ganske fuglerigt med nye søer (takket være testcenter-projektet) og buske i læ for vestenvinden. Her yngler blandt andet flere par rødryggede tornskader og hedelærker, og så er der faktisk endnu flere natravne end i Harboslette-kvadratet.
 
 
Mod sydvest er vi igen inde i området med gyllegræsmarker mellem ret kedelige plantager.
 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar